ดาวน์โหลดโปรแกรม uTorrent 2.0.0

พบ 10 โปรแกรม   ระบบปฏิบัติการ/เครื่อง : ทั้งหมด
uTorrent 2.0.0 RC4 ดาวน์โหลดโปรแกรมโหลดบิต Bit Torrent ยอดนิยม
(โหวต:755  คะแนนเฉลี่ย:4.55 ) ขนาดไฟล์: 0.31 Mbyte. อัพเดท:23 ม.ค. 2553  ดู:63,472
uTorrent 2.0.0 RC4 :  ดาวน์โหลดโปรแกรมโหลดบิต Bit Torrent สุดยอดโปรแกรมโหลดบิต อัพเดทเวอร์ชันใหม่ uTorrent 2.0.0 RC4 เป็นโปรแกรมใช้โหลดไฟล์แบบ  peer 2 peer หรือ P2P  ซึ่งเป็นรูปแบบการดาวน์โหลดไฟล์ได้เร็วที่สุดในตอนนี้ ตัวโปรแกรมมีขนาดเล็กใช้งานได้ง่าย ทำงานได้รวดเร็ว ซึ่งตัวใหม่นี้ได้เพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลดขึ้นอีก และเพิ่มฟังก์ชันการควบคุม และคำนวณหาเส้นทางที่ดีที่สุดในการโหลดไฟล์ ทำให้อัตราความเร็วในการดาวโหลดเพิ่มขึ้น และเพิ่ ...อ่านต่อ
uTorrent 2.0.0 RC3 ดาวน์โหลดโปรแกรมโหลดบิต Bit Torrent ยอดนิยม
(โหวต:75  คะแนนเฉลี่ย:4.53 ) ขนาดไฟล์: 0.31 Mbyte. อัพเดท:13 ม.ค. 2553  ดู:13,979
uTorrent 2.0.0 RC3 :  ดาวน์โหลดโปรแกรมโหลดบิต Bit Torrent สุดยอดโปรแกรมโหลดบิต อัพเดทเวอร์ชันใหม่ uTorrent 2.0.0 RC3 เป็นโปรแกรมใช้โหลดไฟล์แบบ  peer 2 peer หรือ P2P  ซึ่งเป็นรูปแบบการดาวน์โหลดไฟล์ได้เร็วที่สุดในตอนนี้ ตัวโปรแกรมมีขนาดเล็กใช้งานได้ง่าย ทำงานได้รวดเร็ว ซึ่งตัวใหม่นี้ได้เพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลดขึ้นอีก และเพิ่มฟังก์ชันการควบคุม และคำนวณหาเส้นทางที่ดีที่สุดในการโหลดไฟล์ ทำให้อัตราความเร็วในการดาวโหลดเพิ่มขึ้น และเพิ่ ...อ่านต่อ
uTorrent 2.0.17539 Beta ดาวน์โหลดโปรแกรมโหลดบิต Bit Torrent ยอดนิยม
(โหวต:56  คะแนนเฉลี่ย:4.48 ) ขนาดไฟล์: 0.31 Mbyte. อัพเดท:27 ธ.ค. 2552  ดู:10,747
uTorrent 2.0.17539 Beta :  ดาวน์โหลดโปรแกรมโหลดบิต Bit Torrent สุดยอดโปรแกรมโหลดบิต อัพเดทเวอร์ชันใหม่ u uTorrent 2.0.17539 Beta เป็นโปรแกรมใช้โหลดไฟล์แบบ  peer 2 peer หรือ P2P  ซึ่งเป็นรูปแบบการดาวน์โหลดไฟล์ได้เร็วที่สุดในตอนนี้ ตัวโปรแกรมมีขนาดเล็กใช้งานได้ง่าย ทำงานได้รวดเร็ว ซึ่งตัวใหม่นี้ได้เพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลดขึ้นอีก และเพิ่มฟังก์ชันการควบคุม และคำนวณหาเส้นทางที่ดีที่สุดในการโหลดไฟล์ ทำให้อัตราความเร็วในการดาวโหลดเพิ่ม ...อ่านต่อ
uTorrent 2.0.0 RC2 ดาวน์โหลดโปรแกรมโหลดบิต Bit Torrent ยอดนิยม
(โหวต:28  คะแนนเฉลี่ย:4.54 ) ขนาดไฟล์: 0.31 Mbyte. อัพเดท:23 ธ.ค. 2552  ดู:7,821
uTorrent 2.0.0 RC2 :  ดาวน์โหลดโปรแกรมโหลดบิต Bit Torrent สุดยอดโปรแกรมโหลดบิต อัพเดทเวอร์ชันใหม่ uTorrent 2.0.0 RC2 เป็นโปรแกรมใช้โหลดไฟล์แบบ  peer 2 peer หรือ P2P  ซึ่งเป็นรูปแบบการดาวน์โหลดไฟล์ได้เร็วที่สุดในตอนนี้ ตัวโปรแกรมมีขนาดเล็กใช้งานได้ง่าย ทำงานได้รวดเร็ว ซึ่งตัวใหม่นี้ได้เพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลดขึ้นอีก และเพิ่มฟังก์ชันการควบคุม และคำนวณหาเส้นทางที่ดีที่สุดในการโหลดไฟล์ ทำให้อัตราความเร็วในการดาวโหลดเพิ่มขึ้น และเพิ่ ...อ่านต่อ
uTorrent 2.0.0 RC1 ดาวน์โหลดโปรแกรมโหลดบิต Bit Torrent ยอดนิยม
(โหวต:31  คะแนนเฉลี่ย:4.32 ) ขนาดไฟล์: 0.31 Mbyte. อัพเดท:17 ธ.ค. 2552  ดู:7,968
uTorrent 2.0.0 RC1 :  ดาวน์โหลดโปรแกรมโหลดบิต Bit Torrent สุดยอดโปรแกรมโหลดบิต วันนี้มาอัพเดทเวอร์ชันใหม่ uTorrent 2.0.0 RC1 เป็นโปรแกรมใช้โหลดไฟล์แบบ  peer 2 peer หรือ P2P  ซึ่งเป็นรูปแบบการดาวน์โหลดไฟล์ได้เร็วที่สุดในตอนนี้ ตัวโปรแกรมมีขนาดเล็กใช้งานได้ง่าย ทำงานได้รวดเร็ว ซึ่งตัวใหม่นี้ได้เพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลดขึ้นอีก และเพิ่มฟังก์ชันการควบคุม และคำนวณหาเส้นทางที่ดีที่สุดในการโหลดไฟล์ ทำให้อัตราความเร็วในการดาวโหลดเพิ่มขึ้น ...อ่านต่อ
uTorrent 2.0.0 Beta 17539 ดาวน์โหลดโปรแกรมโหลดบิต Bit Torrent สุดยอดโปรแกรมโหลดบิต ที่นิยมมากที่สุด
(โหวต:26  คะแนนเฉลี่ย:4.65 ) ขนาดไฟล์: 0.31 Mbyte. อัพเดท:11 ธ.ค. 2552  ดู:7,112
uTorrent 2.0.0 Beta 17539 :  ดาวน์ โหลดโปรแกรมโหลดบิต Bit Torrent สุดยอดโปรแกรมโหลดบิต วันนี้มาอัพเดทเวอร์ชันใหม่ uTorrent 2.0.0 Beta 17539 เป็นโปรแกรมใช้โหลดไฟล์แบบ  peer 2 peer หรือ P2P  ซึ่งเป็นรูปแบบการดาวน์โหลดไฟล์ได้เร็วที่สุดในตอนนี้ ตัวโปรแกรมมีขนาดเล็กใช้งานได้ง่าย ทำงานได้รวดเร็ว ซึ่งตัวใหม่นี้ได้เพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลดขึ้นอีก และเพิ่มฟังก์ชันการควบคุม และคำนวณหาเส้นทางที่ดีที่สุดในการโหลดไฟล์ ทำให้อัตราความเร็วในการด ...อ่านต่อ
uTorrent 2.0.0 Beta 17427 ดาวน์โหลดโปรแกรมโหลดบิต Bit Torrent สุดยอดโปรแกรมโหลดบิต ที่นิยมมากที่สุด
(โหวต:25  คะแนนเฉลี่ย:4.60 ) ขนาดไฟล์: 0.31 Mbyte. อัพเดท:28 พ.ย. 2552  ดู:7,335
uTorrent 2.0.0 Beta 17427 :  ดาวน์โหลดโปรแกรมโหลดบิต Bit Torrent สุดยอดโปรแกรมโหลดบิต วันนี้มาอัพเดทโปรแกรมช่วยโหลด บิต Bit Torrent ยอดนิยม เป็นโปรแกรมใช้โหลดไฟล์แบบ  peer 2 peer หรือ P2P  ซึ่งเป็นรูปแบบการดาวน์โหลดไฟล์ได้เร็วที่สุดในตอนนี้ ตัวโปรแกรมมีขนาดเล็กใช้งานได้ง่าย ทำงานได้รวดเร็ว ซึ่งตัวใหม่นี้ได้เพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลดขึ้นอีก และเพิ่มฟังก์ชันการควบคุม และคำนวณหาเส้นทางที่ดีที่สุดในการโหลดไฟล์ ทำให้อัตราความเร็วในการด ...อ่านต่อ
uTorrent 2.0.0 Beta 17273 ดาวน์โหลดโปรแกรมโหลดบิต Bit Torrent สุดยอดโปรแกรมโหลดบิต ที่นิยมมากที่สุด
(โหวต:45  คะแนนเฉลี่ย:4.56 ) ขนาดไฟล์: 0.31 Mbyte. อัพเดท:15 พ.ย. 2552  ดู:9,194
uTorrent 2.0.0 Beta 17273 :  ดาวน์โหลดสุดยอดโปรแกรมโหลดบิต Bit Torrent เป็นโปรแกรมใช้โหลดไฟล์แบบ  peer 2 peer หรือ P2P  ซึ่งเป็นรูปแบบการดาวน์โหลดไฟล์ได้เร็วที่สุดในตอนนี้ ตัวโปรแกรมมีขนาดเล็กใช้งานได้ง่าย ทำงานได้รวดเร็ว ซึ่งตัวใหม่นี้ได้เพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลดขึ้นอีก และเพิ่มฟังก์ชันการควบคุม และคำนวณหาเส้นทางที่ดีที่สุดในการโหลดไฟล์ ทำให้อัตราความเร็วในการดาวโหลดเพิ่มขึ้น และเพิ่มเอกสารช่วยแนะนำวิธีการในการตั้งค่าการดาวน์โหล ...อ่านต่อ
uTorrent 2.0.0 Beta 16850 อัพเดทสุดยอดโปรแกรมโหลดบิต Bit Torrent
(โหวต:33  คะแนนเฉลี่ย:4.52 ) ขนาดไฟล์: 0.30 Mbyte. อัพเดท:14 ต.ค. 2552  ดู:7,728
uTorrent 2.0.0 Beta 16850 :  อัพเดทโปรแกรมช่วยโหลด บิต Bit Torrent ยอดนิยม เป็นโปรแกรมใช้โหลดไฟล์แบบ  peer 2 peer หรือ P2P  ซึ่งเป็นรูปแบบการดาวน์โหลดไฟล์ได้เร็วที่สุดในตอนนี้ ตัวโปรแกรมมีขนาดเล็กใช้งานได้ง่าย ทำงานได้รวดเร็ว ซึ่งตัวใหม่นี้ได้เพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลดขึ้นอีก และเพิ่มฟังก์ชันการควบคุม และคำนวณหาเส้นทางที่ดีที่สุดในการโหลดไฟล์ ทำให้อัตราความเร็วในการดาวโหลดเพิ่มขึ้น และเพิ่มเอกสารช่วยแนะนำวิธีการในการตั้งค่าการดาวน ...อ่านต่อ
uTorrent 2.0.0 Beta 16546 อัพเดทโปรแกรมช่วยโหลด Bit Torrent
(โหวต:92  คะแนนเฉลี่ย:4.52 ) ขนาดไฟล์: 0.30 Mbyte. อัพเดท:20 ก.ย. 2552  ดู:11,064
uTorrent 2.0.0 Beta 16546 : อัพเดทโปรแกรมช่วยโหลด บิต Bit Torrent ยอดนิยม เป็นโปรแกรมใช้โหลดไฟล์แบบ  peer 2 peer หรือ p2p  ซึ่งเป็นรูปแบบการดาวน์โหลดไฟล์ได้เร็วที่สุดในตอนนี้ ซึ่งตัวใหม่นี้จะมีตัวควบคุม และคำนวณหาเส้นทางที่ดีที่สุดในการโหลดไฟล์ ทำให้อัตราความเร็วในการดาวโหลดเพิ่มขึ้น เพิ่มเอกสารช่วยแนะนำวิธีการในการตั้งค่าการดาวน์โหลด
download โปรแกรมทั้งหมด
download โปรแกรมบนเครื่องพีซี & โน๊ตบุ๊ค
download แอพบนมือถือ & แท็บเล็ต hot

speed test ดาวน์โหลดโปรแกรมคาราโอเกะ
speed test ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต

DownloadDoo Widget
ช่วยประชาสัมพันธ์ DownloadDoo ให้เป็นที่รู้จัก โดยการคัดลอกโค๊ดด้านล่างไปใส่ในเว็บของท่าน โดยมีไอคอนแบบต่างๆ ให้เลือกตามใจชอบเพื่อความสวยงามบนเว็บไซต์ของท่านครับ

DownloadDoo
 

DownloadDoo

DownloadDoo.com เว็บไซต์รวบรวมโปรแกรมยอดนิยมจากทั่วโลกมาให้ท่านได้ดาวน์โหลดไปใช้งานฟรี ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี | โปรแกรมสแกนไวรัส | โปรแกรมแปลงไฟล์ | โปรแกรมตกแต่งภาพ | โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ | ดาวน์โหลดฟอนต์ไทย | โปรแกรมตัดต่อเพลง

 บุคคลทั่วไปที่นำบทความ หรือรูปภาพจาก DownloadDoo.com ไปใช้งานในเว็บไซต์อื่น ๆช่วยใส่ลิ้งค์อ้างอิงกลับมาในหน้าเนื้อหานั้น ๆ ให้ด้วยครับ
สำหรับเว็บมาสเตอร์ที่ให้บริการเว็บดาวน์โหลดไม่อนุญาติให้นำเนื้อหาออกไปเผยแพร่ครับ!! (ติดต่อเว็บมาสเตอร์ downloaddoo(at)hotmail.com)

Copyright warning 2009-2013 DownloadDoo.com (Admin)
Best viewed with IE 7 or above, Firefox browser 1024 x 768 resolutions.